Tietosuojaseloste 11.4.2018

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen

Rekisterinpitäjä:
Kirjapaino Öhrling Oy
Y-tunnus: 0205958-3
Hatanpään valtatie 34 G, 33100 Tampere
puh. 03 2542300
www.ohrling.fi

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot
Lasse Öhrling
lasse.ohrling@ohrling.fi
0400233585

Rekisterin nimi
Kirjapaino Öhrling Oy:n asiakas-, viestinnän- ja markkinointirekisteri.

Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus
Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Palveluiden toteuttaminen ja markkinointi.

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, titteli/vastuualue, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot. IP-osoitetieto tai muu tunniste. Asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot. Evästeiden kautta kerättävät tiedot. Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot. Tallennamme rekisteriimme myös tiedot, jotka olet itse toimittanut yhteydenottolomakkeella Kirjapaino Öhrling Oy:n verkkosivuston ohrling.fi , tai palvelun alasivujen tai ali-domainien kautta, tai sähköpostilla.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen ja tuotteiden toimittamiseen.

Rekisterin tietolähteet
Kirjapaino Öhrling Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Yleisesti saatavilla olevat tiedot. Henkilöltä itse saadut tiedot puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä tapahtumien ja kilpailujen yhteydessä.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Palvelun laadun varmistamiseksi, saatamme luovuttaa tietoja teknisille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein,  henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Kirjapaino Öhrling Oy:n rajatuilla työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sosiaalisen median liitännäiset
Kirjapaino Öhrling Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Kirjapaino Öhrling Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Kirjapaino Öhrling Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Rekisteröidyn oikeudet
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Kirjapaino Öhrling Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lasse.ohrling@ohrling.fi.